Scalaflevoland.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

WELKOM BIJ SCALA


SCALA heeft zowel onderwijskundige als bedrijfskundige expertise en is in staat deze te verbinden met organisatorische en veranderkundige ontwikkelingen. Wij werken in hoofdzaak voor bedrijven, overheden, het (middelbaar) beroepsonderwijs en arbeidsmarktorganisaties.

Wij ondersteunen de ontwikkeling naar vakmanschap en meesterschap, zijn betrokken bij activiteiten gericht op versterking van de Europese agenda rond ‘basic 21 century skills’ en zijn warm pleitbezorger van een leven lang leren. Wij leveren advies, procesbegeleiding, praktijkgericht onderzoek, leergangen & trainingen, programma- en projectmanagement. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke-, krachtige- en vooral resultaatgerichte aanpak die ons in staat stelt om klantgericht te werken.


Arbeidsmarktvraagstukken

Verder werken wij aan arbeidsmarktvraagstukken met betrekking tot duurzame inzetbaarheid, scholingsbeleid en regionale samenwerking onderwijs en bedrijfsleven; Implementatie van deze oplossingen door organisatieverandering en projectmanagement. 

Met vernieuwende werk- en leerprogramma's werken wij aan duurzame werkgelegenheid in de arbeidsmarkt. Wij zijn een netwerkorganisatie en verbinden de bedrijven in Flevoland en daarbuiten diverse leerinstellingen en de gemeentes in de provincie Flevoland. Samen ontwikkelen en organiseren we vernieuwende leerprogramma's met de praktijk als uitgangspunt.

SCALA Flevoland is mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland.

Profiteer van onze diensten en meldt u aan!

SCALA ondersteunt de ontwikkeling naar vakmanschap en meesterschap, is betrokken bij activiteiten gericht op versterking van de Europese agenda rond ‘basic 21 century skills’ en is warm pleitbezorger van een leven lang leren.

  • Onderwijskundige en bedrijfskundige expertise
  • Bedrijfsleven, overheden, beroepsonderwijs
  • Basic 21 century Skills

SCALA is ook voor mij >

Lees onze brochure


       Voorkant brochure 2016